مرحله اول

جهت ثبت نام در دوره آموزشی دو روزه ایمسان توسط مدرس اسپانیایی در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن که به همراه میزگرد کاربران خواهد بود، مبلغ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال برای متقاضیان عادی و مبلغ ۶/۳۰۰/۰۰۰ برای دانشجویان پرداخت نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و دریافت تاییدیه پرداخت با مدیر آموزش سیمارون به شماره ۸۸۹۱۳۶۲۶ تماس حاصل فرمایید.
مبلغ(ریال)
پست الکترونیکی