مرحله اول

مشتری گرامی،‌ جهت پرداخت آنلاین وجه کالای خود می‌توانید پس از مشخص کردن تعداد و نوع کالا، جمع مبلغ واریزی را از طریق سامانه شرکت سیمارون پرداز در بانک پاسارگاد پرداخت نمایید.
با تشکر سیمارون پرداز
۱- مینی پی سی اندروید ۶.۱، رم/هارد ۱۶/۲ قیمت ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲- مینی پی سی اندروید ۶/۱، رم/هارد ۸/۱ قیمت ۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال
۳- مینی پی سی اندروید ۷، رم/هارد ۱۶/۲ قیمت ۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال
۴- کنترل جادویی قیمت ۷۹۰/۰۰۰ ریال
مبلغ(ریال)
پست الکترونیکی